MŪSU KOMANDA

Uldis Kriķis

VADOŠAIS PARTNERIS UN BIROJA VADĪTĀJS
(MANAGING PARTNER)

Darbojas šādos konsultāciju virzienos: juridiskās konsultācijas un biznesa procesu vadīšana

Prakses jomas: saistību un lietu tiesības, privatizācijas tiesības un publiskā pārvalde, kā arī būvniecības tiesības. Lasīt vairāk.

Arturs Lielgalvis

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS
(PARTNER, ATTORNEY AT LAW)

Darbojas šādos konsultāciju virzienos: juridiskās konsultācijas civillietās un krimināllietās.

Prakses jomas: saistību un lietu tiesības, ģimenes tiesības, nekustamais īpašums un tā apsaimniekošana, būvniecības tiesības, komerctiesības, krimināltiesības. Lasīt vairāk.

Laila Škoba

VADOŠĀ JURISTE
(SENIOR ASSOCIATE)

Darbojas šādos konsultāciju virzienos: juridiskās konsultācijas, konfliktu risināšana un mediācija, apmācību vadīšana.

Prakses jomas: saistību tiesības, korporatīvām tiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, publiskais iepirkums; sarunu vešana un konfliktsituāciju risinājumi, pārstāvība tiesā. Lasīt vairāk.

ULDIS KRIĶIS

VADOŠAIS PARTNERIS UN BIROJA VADĪTĀJS ( MANAGING PARTNER)

Darbojas šādos konsultāciju virzienos: juridiskās konsultācijas un biznesa procesu vadīšana.
Prakses jomas: saistību un lietu tiesības, privatizācijas tiesības un publiskā pārvalde, kā arī būvniecības tiesības.

Ir uzkrāta pieredze privatizācijas procesu vadīšanā un privatizācijas dokumentācijas sagatavošanā; dažādu juridisko dokumentu un līgumu sagatavošanā; ar būvniecību saistīto procesu vadīšana, nekustamā īpašuma projektu attīstīšanā un pārdošanā, apsaimniekošanā un nomā, pārstāvība tiesu procesos civiltiesībās un administratīvajās tiesībās.

Darba pieredze veidojusies Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā, VAS Privatizācijas aģentūra, PVAS Latvijas Balzams, PVAS Ventspils nafta, AS Latvijas Naftas tranzīts, SIA LatRos Trans, Juridiskais birojs Projektu vadības un konsultāciju aģentūra.

Līdzdarbojies šādos privatizācijas procesos, projektos un darba grupās

 • Latvijas Kuģniecības pārveidošana no valsts uzņēmuma par akciju sabiedrību;
 • PVAS Ventspils nafta akciju pirkuma līguma izstrādāšana un līguma noslēgšana ar BOVAS Privatizācijas aģentūra;
 • AS Latvijas Gāze akciju izsoles organizēšana (Road show Francijā pārrunās ar Gaz de France vadību);
 • PVAS Latvijas Kuģniecība Privatizācijas noteikumu izstrāde, akciju izsoles RFB organizēšana, kā arī dalība pirkuma līguma izstrādes darba grupā;
 • AS Latvijas Krājbanka valstij piederošās akciju paketes pirkuma-pārdevuma līgumu un izsoles organizēšana;
 • Privātmāju ciemata „Taureņi” juridiska apkalpošana – projekta attīstīšana un māju nodošana ekspluatācijā; tiesvedība ar būvniekiem, nekustamo īpašumu pirkuma līgumu sagatavošana, darījumu noslēgšanas koordinēšana, u.c.;
 • Juridiskas analīzes izstrāde vēja ģeneratoru celtniecībai uz valsts zemes.

ARTURS LIELGALVIS

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS (PARTNER, ATTORNEY AT LAW)

Darbojas šādos konsultāciju virzienos: juridiskās konsultācijas civillietās un krimināllietās.
Prakses jomas: saistību un lietu tiesības, ģimenes tiesības, nekustamais īpašums un tā apsaimniekošana, būvniecības tiesības, komerctiesības, krimināltiesības.

Ir uzkrāta pieredze nekustamo īpašumu jomā (pārdošana, pirkšana, izīrēšana, iznomāšana, pārņemšana, pārvaldīšana u.c.), būvniecības jomā, dažādu dokumentu un līgumu sagatavošanā, pārstāvība tiesās, strīdu risināšana ārpus tiesām, uzņēmumu pārstāvēšana darījumu slēgšanas procesos, parādu piedziņas tiesās.

Darba pieredze veidojusies SIA LL&K, SIA IZOTERMS, AS SEB banka, SIA Ober Haus reale state Latvija un SIA Promano Lat.

Līdzdarbojies šādos projektos

 • AS SEB banka:  īpašumā esošo dzīvokļu un privātmāju  pārņemšana, apsaimniekošana, apdrošināšana, apsardze, darbs ar īrniekiem, vērtēšana, pārdošana – no brīža, kad īpašums iegādāts izsolē līdz īpašums tiek pārdots;
 • SIA Ober Haus reale state Latvija: pārvaldīšanas un apsaimniekošanas joma – darbs ar daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem, īrniekiem, nomniekiem, īpašumu pārņemšana;
 • Valsts zemes dienests (privātmāju īpašumtiesību sakārtošana);
 • SIA Promano Lat: tiesvedības parādu piedziņa, īres līgumu atzīšana par spēkā neesošiem u.c.

LAILA ŠKOBA

VADOŠĀ JURISTE (SENIOR ASSOCIATE)

Darbojas šādos konsultāciju virzienos: juridiskās konsultācijas, konfliktu risināšana un mediācija, apmācību vadīšana.
Prakses jomas: saistību tiesības, korporatīvām tiesības, komerctiesības, administratīvās tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, publiskais iepirkums; sarunu vešana un konfliktsituāciju risinājumi, pārstāvība tiesā.

Ir uzkrāta pieredze lietās saistībā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un nomu, dažādu juridisko dokumentu un līgumu, prasības pieteikumu u.c. sagatavošanā; uzņēmuma vadības konsultēšana stratēģiskajos jautājumos; uzņēmumu reorganizācijā, pārņemšanā un apvienošanā (M&A); dalība tiesu procesos civillietās un administratīvajās lietās; pieredze darbā ar debitoriem un ārpustiesas parādu piedziņas risinājumos; pieredze VID lēmumu pārsūdzēšanā; publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un lēmumu pārsūdzībā IUB un tiesā; pieredze sarežģītu sarunu vešanā un konfliktsituāciju risināšanā, kā arī ārpustiesas strīdu risinājumos; darbība šķīrējtiesā. Ir vairāk kā 10 gadu pieredze projektu vadīšanā un biznesa procesu vadīšanā.

Latvijas Universitātē iegūts tiesību bakalaura grāds un jurista kvalifikācija. Šobrīd turpina studēt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes maģistratūras nodaļā un  Rīgas Geštalta institūtā apgūst geštaltterapiju.   Ir iegūtas zināšanas un pilnveidotas prasmes konfliktu risināšanā un mediācijā vairākās apmācību programmās pie pasniedzējiem no Latvijas un Vācijas. Regulāri tiek papildināšanas zināšanas Latvijas tiesnešu mācību centra apmācībās un citos semināros. Ir iegūtas zināšanas un pilnveidotas prasmes projektu vadīšanā, piedaloties dažādās apmācību programmās un starptautiskās konferencēs.

Darba pieredze ir veidojusies  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Latvijas Republikas Saeimā, VSIA Latvijas Televīzija, VAS Privatizācijas aģentūra, Advokātu birojā Bordāns&Beļajevs, Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā, SIA Birojs 2000, SIA Projektu laboratorija  un dažādos starptautisko projektos.

Līdzdarbojusies tādu Latvijai nozīmīgu projektu plānošanā un realizācijā, kā

 • Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmes Rīgā 2000.gadā organizēšana;
 • ASV Prezidenta Dž.V.Buša oficiālās vizītes Latvijā 2005.gada organizēšana;
 • Pasaules hokeja čempionāta Rīgā pieteikuma sagatavošana u.c.